Klachten

Klachten
Heeft u klachten over het vervoer? Dan vernemen wij deze graag. U kunt uw klacht op de volgende manieren doorgeven aan het servicebureau BAR:

● via telefoon: 088-9008942
● via e-mail: servicebureau@vervoerscentralebar.nl
● schriftelijk: Vervoerscentrale BAR, Postbus 6033, 5960 AA Horst

Een goede afhandeling van klachten is voor ons van groot belang. Direct of snel reageren staan daarbij bovenaan.

U kunt ook het klachtenformulier invulle. Klik op onderstaande link:
Klachtenformulier Vervoerscentrale BAR