Regiotaxi informatie

Vervoerspas
Voor deelname aan het Wmo-ver­voer hebt u een vervoerspas nodig. U kunt een aanvraagformulier voor een vervoerspas opvragen bij de gemeen­ten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. U kunt het formulier ook ophalen en invullen op het gemeentehuis. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Tijden
U kunt het hele jaar, zeven dagen per week (ongeacht zon- en feestdagen), gebruik maken van het Wmo-ver­voer. U kunt reizen van 06:00 tot 00:30 uur. De laatst mogelijke vertrek­tijd bij het vertrekadres is 00:30 uur.

Vaste ritten
Het is mogelijk om vaste ritten aan te melden. Regelmatig terugkerende ritten kunt u voor maximaal één jaar vooruit, in één keer reserveren.

Vervoersgebied
U kunt gesubsidieerd reizen in een straal van 25 kilometer gerekend van­af het huisadres. Binnen dit gebied mag de retourrit ook naar een an­der adres gaan. Er is geen minimale reisafstand.

Is uw rit buiten de straal van 25 ki­lometer vanaf uw woonadres, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de reisservice van Valys, telefoonnummer 0900 – 9630 en voor doven en slechthorenden 0900 – 8410.

Wanneer u geen indicatie heeft voor een andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, of een per­soonsgebonden budget (PGB) kunt u met een vervoerspas per kalender­jaar maximaal 2.000 kilometer gesub­sidieerd reizen.

Wanneer u wel een indicatie heeft voor een andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, of een per­soonsgebonden budget (PGB) kunt u met een vervoerspas per kalender­jaar maximaal 1.000 kilometer gesub­sidieerd reizen.

Doorreizen
U kunt doorreizen binnen uw eigen gemeente, zonder eerst weer terug te moeten naar uw huisadres.

Bagage
Een reiziger mag naast handbagage, één stuk grote bagage (max. 55x35x25 cm met een maximaal gewicht van 10 kg) meenemen. Dit dient bij de ritaanmelding te worden aangegeven.
Een reiziger mag ook een boodschappenbuggy, rollator, een (elektrische) rolstoel, scootmobiel en krukken of een wandelstok meenemen.


Reist er iemand mee?

Begeleider
Geef bij het reserveren van een rit altijd aan of iemand met u meereist, bijvoorbeeld een begeleider. Heeft u medische begeleiding no­dig (dit moet u aanvragen bij uw ge­meente) dan moet er iemand met u meereizen. De medische begeleider rijdt gratis mee en moet in staat zijn zelfstandig in het voertuig te stappen

Hulphonden
Blindengeleidehonden en hulphonden mogen gratis meereizen. Andere honden en kleine huisdieren (die in een afgesloten mandje op schoot vervoer kunnen worden) mogen meereizen tegen vastgestelde tarieven.


Kosten

Eigen bijdrage
Cliënten met een medische indicatie betalen als volgt in 2022:

  • Opstaptarief van € 0,98 (of € 0,44 tijdens de daluren van 12.00 uur tot 15.00 uur).
  • Kilometertarief  € 0,16
  • Het kilometertarief boven de maximaal toegestane kilometers (commercieel tarief) € 1,55.  
  • Het opstaptarief boven de maximaal toegestane kilometers is  € 6,20 per rit.

Betaling eigen bijdrage
Voor de inning van de eigen bijdrage hoeft u geen contant geld op zak te hebben. U geeft vooraf een incasso af aan de vervoerscentrale waardoor per maand of per kwartaal de eigen bij­drage automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Tot € 10,00 per maand worden de kosten per kwar­taal afgeschreven. Boven de € 10,00 per maand vindt de afschrijving maandelijks plaats.


Veel gestelde vragen

Ik vergeet mijn pas weleens, kan ik toch mee?
U moet altijd uw vervoerspas kun­nen tonen aan de chauffeur. Als u de vervoerspas niet kunt tonen, mag de chauffeur uw rit weigeren. Bij verlies of diefstal dient u dit direct te melden bij uw gemeente.

Welk materieel wordt ingezet?
Afhankelijk van uw gebruikte hulp­middel wordt een taxi of een rolstoel­bus gebruikt. U moet bij uw reserve­ring dus duidelijk aangeven of er een rolstoel of scootmobiel mee moet.

Hoeveel passagiers mogen naast elkaar op de achterbank?
Bij vervoer met een personenauto is het niet toegestaan meer dan twee volwassen personen te vervoeren op de achterbank. Wanneer een voer­tuig beschikt over drie gelijkwaardige zitplaatsen is het toegestaan 3 per­sonen naast elkaar te vervoeren.

Mag ik met het Wmo-vervoer naar de specialist in het ziekenhuis?
Alleen als u niet in aanmerking komt voor een indicatie ziekenvervoer (vraag het na bij uw zorgverzekeraar), kunt u gebruik maken van het Wmo-vervoer om bijvoorbeeld een specia­list in het ziekenhuis te bezoeken. De reis naar uw specialist is geen prio­riteitsrit zoals bij het ziekenvervoer. Houdt u daarom wel rekening met het tijdig reserveren en de mogelijk­heid dat de taxi een kwartier voor of na de afgesproken tijd kan arriveren.

Contrast en lettergrootte